EN
Coşkunöz Eğitim Vakfı
 
 
Vakıf Müdürü
Bugün Türk iş piyasasının en önemli sorunlarından biri, her gün değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen nitelikli iş gücünün yetersiz oluşudur. Önümüzdeki sürece bakıldığında stratejik iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyulacak olması ve mesleki teknik eğitiminde uluslar arası pazarda rekabet üstünlüğü sağlaması bakımında belirleyici rol oynaması ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin yükseltilmesini gerekli kılmaktadır.
 
Ve bugün Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim konusunda önemli bir yol ayrımındadır.

Bir yandan eğitimli işsizler, diğer taraftan sanayinin ihtiyaç duyduğu stratejik iş gücü ihtiyacı, çözülmesi gereken temel sorunlardan biridir.

AB sürecinde önemli mesafeler alan ülkemizin topyekün kalkınması ve sanayi gelişimlerini üst seviyede sürdüren diğer ülkelere rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için mesleki teknik eğitime önem ve öncelik verilmesi zorunludur.

Ayrıca iş dünyasında çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine olanak verecek ortamları hazırlamak önemli bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. 

Kurulduğu günden bu güne kadar ulusal ve uluslar arası düzeyde tüm gelişmeleri izleyen, inceleyen ve ilk uygulayan kurum olma hedefiyle yola çıkan CEV birçok ilkeye de imza atmıştır. CEV kuruluşu ve aldığı pozisyon itibariyle Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projesidir. Kurucusu M. Kemal COŞKUNÖZ hocamızın vizyonunu rehber edinip, ön gördüğü hedeflere kararlılıkla yürüyecektir.   

Azize GÖKMEN