EN
Coşkunöz Eğitim Vakfı
 
 
Uluslararası Projeler
 1. Dezavantajlı bireylerin sosyal becerilerini kazanmaları - Yetişkinlerin Daha İyi İstihdamına Sahip Olma Yumuşak Becerilerinin Geliştirilmesi 
 2. Okuldaki öğretmenlerin, sosyologların, psikologların ve okul yöneticilerinin eğitimi
 3. Eğitimden Mesleğe Adım Atmak için Gençlik Becerilerinin Oluşturulması
 4. CNC Sektöründe Ecvet Hareketliliğinde Kalite Güvencesi
 5. Ortaokullarda Avrupa Kurumsal Gönüllülük Platformu
 6. Androjide Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitimi 
 7. Meslek lisesi öğrencileri için kariyer rehberliği ve sosyal beceri gelişimi
 8. Avrupa'da Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvence Sisteminin Güçlendirilmesi
 9. Mobil Eğitim - Mesleki Eğitim ve Eğitim için Tablet ve Akıllı Telefonları Kullanma
 10. Gençliği Kodlamaya Desteklemek
 11. CNC Becerileri
 12. Yöneticiler için inovasyon
 13. EMBRACE: Göçmenler için Eğitim Vatandaşlık ve Sosyal İçerme
 14. Staj Projesi
 15. Mesleki Eğitim Beceri Projesi